Tanmenet


A „Wir” egy nagysikerű, ötkötetes európai tankönyvcsalád, mely olyan 10-15 éves tanulóknak készült, akik most ismerkednek a német nyelvvel.

Reméljük, hogy az alábbi tanmenetjavaslattal segítjük a tanárok munkáját és megkönnyítjük az új könyvre való áttérést.
Alkalmazott rövidítések:

Tk. = tankönyv
Mf. = munkafüzet
Tkk. = tanári kézikönyv

A tanmenetet heti három órára terveztük. Néhány helyen eltértünk a tankönyvszerzők által eredetileg megadott sorrendtől, illetve néhány szöveget kihagytunk. Ezzel csak arra szeretnénk bátorítani mindenkit, hogy a tankönyvet eszköznek, és ne „szentírásnak” tekintse. A helyi adottságokat és a mindenkori tanulócsoportot figyelembe véve válogassanak a szövegek, témák közül.

A „Tananyag” rubrikában mindig megadtuk, hol található az adott szöveg, illetve milyen kiegészítő anyagokat tartalmaz az adott témához a munkafüzet, illetve a tanári kézikönyv. Ezek a feladatok jó lehetőséget kínálnak a differenciált oktatás megvalósításához. A kisiskoláskori nyelvoktatásban elsősorban a primer nyelvi készségeket (beszédkészség, hallás utáni értés) kell fejlesztenünk. Ezért kapott a könyvben hangsúlyos szerepet a fonetika. Minden fejezet tartalmaz valamilyen fonetikai gyakorlatot, amelyeket célszerű integráltan tanítani. Az „Ismétlés, számonkérés” résznél adtuk meg az adott leckében előforduló fonetikai rész témáját, de ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül itt és ekkor kellene feldolgozni.

A szövegek feldolgozása során a tanulók több stratégiát ismerhetnek meg és sajátíthatnak el, melyek segítik a hallott, illetve az olvasott szöveg jobb megértését. Az íráskészség, elsősorban a kreatív írás fejlesztését főleg a portfólió-feladatok segítik elő. Ezeket a feladatokat azonban felhasználhatjuk az ismétlésnél, a számonkérésnél, vagy a differenciálásnál is.
A nyelvtanulást sok játék, versike, mondóka, kiszámoló és dal teszi még érdekesebbé és színesebbé, melyek leírását a tanári kézikönyv tartalmazza.

Nincs azonban tanulás ismétlés és számonkérés nélkül. A tankönyv „Wir trainieren”, „Teste dein Deutsch!”, „Du kannst …” és „Wir singen” részei segítik az ismétlést, a tanári kézikönyv pedig minden leckéhez kínál egy tesztet, illetve minden modul végén egy zárótesztet, melyek az írásbeli számonkérést teszik lehetővé.

Javasoljuk, hogy a „Wir trainieren” fejezetet részben otthoni házi feladatként (Lesen, Schreiben), részben pedig Stationenlernen, azaz forgószínpad szerűen, pár- vagy csoportmunkában oldják meg.

Jó munkát és sok sikert kívánunk!

 
Wir 1 - Tanmenet
Wir 1 - Tanmenet
Tanmenet1.rtf
Version: 1.0
368.2 KiB
8457 letöltés
Részletek
Wir 2 - Tanmenet
Wir 2 - Tanmenet
Tanmenet2.rtf
Version: 1.0
322.4 KiB
5879 letöltés
Részletek
Wir 3 - Tanmenet
Wir 3 - Tanmenet
Tanmenet3.rtf
Version: 1.0
372.5 KiB
6113 letöltés
Részletek
Wir 4 - Tanmenet
Wir 4 - Tanmenet
TANMENETJAVASLAT_Wir_4.doc
Version: 1.0
213.5 KiB
6064 letöltés
Részletek
Wir 5 - Tanmenet
Wir 5 - Tanmenet
TANMENETJAVASLAT_Wir_5.doc
Version: 1.0
172.5 KiB
2286 letöltés
Részletek